top of page
Business Meeting

HR Analytics

KPN

HR Analytics gaat onder andere over het zichtbaar maken van factoren die medewerkers helpen om de organisatieprestaties te verbeteren.

Het project:
In dit geval zijn wij met medewerker onderzoek gaan kijken naar de impact van Covid19, wellbeing, werkdruk en "het nieuwe werken". Wij hebben de input van alle medewerkers meegenomen in het vormgeven van het nieuwe werken. Dit is gedaan door een kwantitatief en kwalitatief onderzoek. Door dit onderzoek te herhalen konden wij ook een verloop zien naarmate medewerkers langer thuis werkten. Voor dit onderzoek hebben wij gebruik gemaakt van onze HR Core data (locatie, schaal, soort dienstverband) en dit gecombineerd met onze onderzoeksresultaten.

Resultaat:
Deze onderzoeken hebben ons in staat gesteld om de medewerkersbehoeften te vertalen naar concrete oplossingen. Zo hebben wij maatwerkprogramma's voor de verschillende doelgroepen en is de functie en indeling van het kantoor hierop aangepast. Er zijn wellbeing/get fit programma's gestart en is er meer flexibiliteit voor werknemers om zelf hun werk in te delen.

Tools: 

Power BI, MWM2 Survey Tool, HR Core data.


Kernwoorden: Power BI, HR Core, Surveys, MWM2, TNO, McKinsey.

bottom of page